Ansatte

Lege Kauser Mumtas Bajwa
50% legestilling på Legevakt Lillestrøm side 2009
Fastlege side 1 august 2018
Medlem av:
Den Norske Legeforenin

 

foto-1

Lege Goretti Pham
Fastlege siden 2004
Lektor Universitet i Oslo, Medisinsk fakultet.
Medlem av:
Den Norske Legeforening.

Helsesekretærer:
Vigdis P. Verpeide
Kirsti K. Sundsbø (sykmeldt), har vikar for tiden