Attester & vaksinasjoner: priser

 Førekort attest: 500 Kr.

Vaccinationer Antal doser Varighed Priser pr. dosis
Influensa (alminnelig)  1  1år kr. 250,-
Hepatitt A 2 (0 + 6-12 mdr) min. 25 år Kjøpe selv +konsultasjon
Hepatitt A (børn<16 år) 2 (0 + 6-12 mdr) min. 25 år Kjøpe selv +   konsultasjon
Hepatitt B 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år Kjøpe selv + konsultasjon
Hepatitt B (1-15 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år Kjøpe selv + konsultasjon
Hepatitt A+B 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år Kjøpe selv + konsultasjon
Hepatitt A+B (1-15 år) 3 (0 + 1 + 6 mdr) min. 25 år Kjøpe selv + konsultasjon
Gul feber 1 10 år Kjøpe selv +konsulatation
Japansk hjernebetændelse 2 0 + 1 md) kendes ikke Kjøpe selv +konsulatation
Tyfus 1 inj. eller 3 kapsler 3 år Kjøpe selv +konsulatation
Kolera 2 + 1 2 år + ½ år Kjøpe selv +konsulatation
Kolera (2-6år) 3 + 1 2 år + ½ år Kjøpe selv +konsulatation
Meningokok-meningitis
(A + C)
1 3 år Kjøpe selv +konsulatation
Meningokok-meningitis
(A + C + W135 + Y)
1 3 år Kjøpe selv +konsulatation
Centraleuropæisk hjernebetændelse, TBE 2 + 1 1 + 3 år Kjøpe selv +konsulatation
Pneumokok-lungebetændelse 1 > 5 år Kjøpe selv +konsulatation